Cách đấu dây test ic đánh lửa bếp gas

so-do-dau-day-ic-bep-ga-cam-ung

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẤU DÂY TEST IC ĐÁNH LỬA BẾP GAS

Video do Trần Thiện biên tập cho các bạn nào không biết cách test ic. Hoặc không biết ic bếp ga còn sống hay chết và sơ lượt cách đấu dây các loại ic bếp ga.

Thôi tôi ghét dài dòng văn tự, xin mời các bạn xem video sẽ chi tiết hơn nhé.