Công tắc bếp ga giắc 3 dây

55,000 VND 45,000 VND

Loại công tắc thường sử dụng thay thế cho các bếp ga hồng ngoại. Là loại công tắc đặt biệt, đi theo với ic và ổ, rờ le từ bếp ga âm.

Hết hàng

Lưu ý: Quý khách không bấm (mua ngay) khi đặt nhiều các sản phẩm khác nhau hoặc số lượng lớn. Hãy bấm (mua hàng) cho tất cả các sản phẩm khác nhau hoặc số lượng lớn.