Súng mồi lửa bếp ga SPARK-L

Thông tin sản phẩm súng mòi lửa bếp ga SPARK-L:

Tên sản phẩm: Súng mồi lửa bếp ga SPARK-L
Mã sản phẩm: SPARK-L
Chất liệu: Innox
Tính năng: Mồi lửa bếp ga
Trọng lượng: 160 g
Kích thước: 28,5 (cm), (37 cm)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Lưu ý: Quý khách không bấm (mua ngay) khi đặt nhiều các sản phẩm khác nhau hoặc số lượng lớn. Hãy bấm (mua hàng) cho tất cả các sản phẩm khác nhau hoặc số lượng lớn.